Disclaimer

Ik ben geen arts en ik ben geen neuroloog. De informatie over de ziekte van Parkinson op deze website is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Bespreek de informatie, tips en adviezen met je behandelend therapeut of arts. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de informatie doet.


Low Dose Naltrexone (LDN): een medicijn, dat mogelijk genezend werkt
LDN of Low Dose Naltrexone

Naltrexone is een medicijn, dat in 1985 is goedgekeurd door de FDA (United Sates Food and Drug Administration) voor de behandeling van heroïneverslaafden. In een lage dosering kan Naltrexone gebruikt worden bij het ondersteunen van het immuunsysteem en het (deels of geheel) genezen van (auto-)immuunziekten, infectieziekten, aandoeningen aan het zenuwstelsel en sommige vormen van kanker. Dan wordt het LDN (Low Dose Naltrexone) genoemd.

LDN wordt onder meer gebruikt voor de volgende ziektes

Foto: Low Dose Naltrexone (LDN)

Low Dose Naltrexone (LDN)

 • Colitis Ulcerosa;
 • Eppstein-Barr syndroom;
 • Fibromyalgie;
 • Hepatitis C;
 • Longkanker;
 • Multiple Sclerose;
 • Reumatoïde Arthritis;
 • Systemische Lupus Erythematosus
 • Ziekte van Bechterew;
 • Ziekte van Crohn;
 • Ziekte van Parkinson (PD).
Ook bij andere aandoeningen die samenhangen met een verondersteld slecht functionerend immuunsysteem, auto-immuunreacties of een tekort aan endorfine kan LDN geprobeerd worden.

Endorfinen

Endorfinen zijn opiaat-achtige moleculen, die van nature in het lichaam voorkomen. Endorfinen activeren en remmen de werking van o.a. diverse neurotransmitters, hormonen, immuuncellen, ontstekingsstoffen en genen. Zo zorgt endorfine voor vrijgave van dopamine en insuline en vermindert het allergische reacties. De term "endorfine" komt van endogene morfine en betekent dat het door het lichaam wordt aangemaakt. Het onderscheidt zich van opioïden die toegediend worden door externe bronnen. endorfinen worden geproduceerd in de meeste cellen in het lichaam en zijn belangrijke regulatoren van celgroei en daardoor van het immuunsysteem. Aandoeningen van het immuunsysteem kunnen optreden bij ongebruikelijk lage niveaus van deze endorfinen. De bijzondere endorfine die is gevonden en celgroei en immuniteit beïnvloedt, wordt Opioid Growth Factor (OGF) of Met-enkefaline genoemd. Voor een gunstig effect van OGF is het nodig om te kunnen uitwisselen met lichaamscellen. Het doet dit door zich te binden aan een receptor aan het oppervlak van de cellen. De receptor waar OGF zich aan bindt is de "Opioide Growth Factor Receptor (OGFr)" - voorheen de Zeta (ζ) receptor genoemd. Voor een goed functioneren van het endorfinenysteem zijn twee elementen vereist: opioïde productie en celinteractie.

De werking van LDN

Naltrexone is een geneesmiddel dat zich bindt aan opiaatreceptoren. Daarbij verdringt het de endorfinen die voorheen waren gebonden aan de receptoren. Door zich te binden aan de OGF-receptor vervangt het de door het lichaam geproduceerde OGF, die daar eerst was. Als gevolg van deze vervanging worden de aangetaste cellen deficiënt in OGF en gebeuren er drie dingen:
 1. De receptor productie wordt verhoogd in een poging om meer OGF vangen;
 2. De receptor gevoeligheid wordt verhoogd, ook om te proberen om meer OGF vangen; en
 3. De productie van OGF wordt verhoogd ter compensatie voor het waargenomen gebrek aan OGF.
Omdat LDN slechts voor een paar uur de OGF blokkert, voordat het van nature weer wordt uitgescheiden, resulteert dit een rebound-effect (een reactie), waarin zowel de productie en het gebruik van OGF sterk is toegenomen. Zodra de LDN is gemetaboliseerd, kan de verhoogde endorfine die geproduceerd is als gevolg van het rebound effect nu communiceren met de meer gevoelige en meer overvloedig receptoren en helpen bij het reguleren van celgroei en immuniteit. De duur van het rebound effect varieert van individu tot individu, maar blijft meestal ongeveer een dag werkzaam. De voordelen van het rebound effect kunnen alleen worden bereikt bij een lage dosis Naltrexone, die regelmatig wordt ingenomen. Het nemen van een hoge dosis Naltrexone leidt tot een continue blokkade van OGF receptoren.

Voor meer informatie over LDN, de toepassing van LDN op infonu.nl, de ervaring van iemand met de ziekte van Parkinson (English).

LDN in Nederland

In Nederland vind je in ieder geval artsen in die LDN voorschrijven.

Naltrexone kun je kopen in doseringen vanaf 0,25 mg (die je dan zelf kunt oplossen in 250 ml water en daar dan een vijfde deel van drinken, zodat je een startdosering van 0,05 mg kunt creëren) bij Apotheek Galilea in Dordrecht (NL), maar daar moet je dan wel een recept voor overleggen van je behandelend arts. Apotheek Galilea maakt ook vegetarische capsules tegen een kleine meerprijs. Je kunt LDN ook kopen in allerlei vormen in Israel zonder recept, maar ik raad je dat niet aan, omdat er dan geen controle is of datgene wat je koopt interactie heeft met andere medicatie. Bovendien kan niemand garanderen, dat dan de kwaliteit goed is.

Dosering van LDN

Het metabolisme van individuen varieert, waardoor de snelheid waarmee LDN wordt uit het lichaam verdwijnt en de lengte van het rebound effect variëren. Terwijl een enkele dagelijkse dosis van tussen de 3 mg en 5 mg voor de meeste patiënten voldoende zal zijn, kan het nodig zijn de dosering in speciale gevallen aan te passen. De minimum dosering voor iemand van 70 kg is 1,5 mg, de maximum dosering is 4,5 mg per dag. Het is belangrijk de dosering langzaam te verhogen. Geadviseerd wordt om de LDN bij voorkeur in te nemen tussen 22.00 uur en 02.00 uur, net voor het slapen gaan, omdat LDN op deze tijden optimaal werkt. De effecten zijn eerder merkbaar, wanneer je jonger bent en minder medicijnen hebt gebruikt.

Dosering van LDN voor mannen

Apotheek Galilea in Dordrecht (NL) adviseert voor mannen om te starten met 2 druppels (= 0,5 mg LDN) per dag en dan na 3 dagen omhoog te gaan met 2 druppels. Het maximale aantal druppels = 18 (= 4,5 mg LDN). Overleg altijd met de begeleidend arts voordat je omhooggaat.

Dosering van LDN voor vrouwen

Voor vrouwen wordt een begindosering van 0,05 mg/per dag aangeraden. Dit kun je maken door 1 druppel in 500 ml water te doen en daarna elke dag 100 ml hiervan te drinken. Bewaar het water met LDN in de koelkast. Wanneer dit goed gaat, kun je 2 druppels in 500 ml water doen en deze in 3 dagen opdrinken. Daarna 1 druppel per dag gedurende 3 dagen en dan elke 3 dagen 1 druppel meer, totdat 6 druppels per dag worden ingenomen. Overleg altijd met de begeleidend arts voordat je omhooggaat.

Bijwerkingen van LDN

Bij het starten van het gebruik kunnen slaapproblemen (slapeloosheid, verstoorde slaap, die gepaard kan gaan met levendige, biarre dromen), misselijkheid, een katergevoel of hoofdpijn voorkomen. En vooral vrouwen kunnen emotioneler worden. Meestal is dit na een week over. Zo niet, overleg met de behandelend arts. Vrouwen met een laag progesteronnivo kunnen meer last krijgen van bijwerkingen.

Interactie tussen LDN en andere medicatie

Combinatie met alcohol en morfine-achtige pijnstillers wordt sterk afgeraden. Interferonen, methotraat, azatropin en steroïden mogen niet gecombineerd worden met LDN. Zie ook dit overzicht van medicijnen, die je niet kunt combineren met LDN. Bij twijfel overleg met de behandelend arts.

Het kan zijn, dat LDN minder goed werkt:
 • Wanneer je Candida Albicans overgroei hebt;
 • Bij vrouwen, wanneer je oestrogeendominantie hebt;
 • Wanneer je onder of boven de optimale dosering zit. Soms is het moeilijk uit tevinden, wat de optimale dosering voor jou persoonlijk is. De meeste mensen gebruiken tussen 3 en 4,5 mg;
 • Wanneer je de ziekte van Lyme hebt.
Overleg dan met de behandelend arts of therapeut.

LDN en natuurlijke pijnstillers

Natuurlijke pijnstillers, die je wel naast LDN kunt gebruiken zijn:

D-Phenylalanine: een voedingsupplement dat de werking van LDN versterkt

Zie D-Phenylalanine.

Exorfinen

Exorfinen zijn opiaatachtige voedingsstoffen, waaronder gluten, zuivel, soja en spinazie, die de werking van het endorfinenysteem belasten. Deze opiaatachtige bestanddelen uit bepaalde voedingsmiddelen hechten zich op de endorfine receptoren. In gezonde omstandigheden heeft het lichaam de beschikking over specifieke enzymen (DPP IV) die deze exorfinen neutraliseren door ze om te zetten in aminozuren. Door een overmaat aan exorfinen, genetische factoren en omgevingsfactoren die de werking van deze specifieke enzymen afremmen, ontstaat er een exorfinen overbelasting met een endorfineresistentie tot gevolg. Hierdoor wordt de vrijgave van dopamine en serotonine geblokkeerd. Exorfinen zijn in hoge mate aanwezig in gluten en melk, maar worden ook geproduceerd door een aantal pathogene micro-organismen [1] en [2].

Dieet bij het gebruik van LDN

Er wordt op verschillende websites, zoals die van infonu.nl en de Linus Pauling Kliniek aangeraden om tijdens het gebruik van LDN geen gluten, melkprodukten, spinazie of soja te eten. Voor meer algemene informatie, zie ook dit Youtube filmpje - success story MS patient (English) en dit Youtube filmpje - how it works (English).

Wanneer je LDN gaat gebruiken wordt daarom geadviseerd om:
 • Te laten testen of je een verhoogde gevoeligheid hebt voor gluten, zuivel, soja en spinazie; of
 • Een glutenvrij, caseïnevrij (melkvrij), sojavrij en spinazievrij dieet aan te houden.

Websites over LDN:

Ervaringen van patiënten met Parkinson, die LDN gebruikten

Boeken over LDN en/of LDN en de ziekte van Parkinson


2 Boeken over de ziekte van Parkinson en LDN

Redenen waarom mensen met de ziekte van Parkinson stoppen met het gebruik van LDN

Ik lees vrij veel over LDN en ik lees ook de commentaren van mensen, die er mee gestopt zijn. Hierbij enkele van de redenen, die opgegeven worden:
 • Omdat ze het lastig vinden een glutenvrij en melkvrij dieet te houden. Zo'n dieet wordt geadviseerd, maar is niet verplicht en voor sommige mensen niet eens nodig, maar het kan dan wel weer langer duren, voordat je een positief resultaat boekt;
 • Omdat ze denken, dat LDN hetzelfde werkt als andere Parkinson-medicatie, waardoor ze een snel resultaat verwachten;
 • Omdat ze verwachtten, dat met LDN al hun medische problemen zullen worden opgelost. Deze mensen hadden onrealistische verwachtingen;
 • Omdat ze te snel omhooggaan met de dosering en dan meer last krijgen van de bijwerkingen;
 • Omdat ze geen resultaat hebben. In sommige gevallen is resultaat pas merkbaar na 6 maanden op een dosering van 3 mg of hoger, of later. Dit hangt ook af van de leeftijd, waarop je met LDN begint. Jonge mensen hebben overwegend sneller effect dan oudere mensen;
 • Omdat ze door het gebruik van LDN nog zieker worden. Voor sommige mensen is het gebruik van LDN geen goede keuze. Waarom dat zo is is nog onbekend.

Mijn ervaring met LDN

Zelf heb ik LDN gebruikt vanaf 1-8-2014 t/m 16-12-2014. Ik heb in die tijd de dosering opgebouwd tot maximaal 2 mg per dag, wat ik gedurende ongeveer 6 weken heb volgehouden, maar ik werd alleen maar zieker en moest mijn Parkinson-medicatie daardoor verhogen. Voor mij was dat aanleiding om met het gebruik van LDN te stoppen.

Bronnen

[1] "Exorfinen", SOCW.

[2] "Hilde Maris - exorfinen", Download als PDF.

[3] "3 natural pain relievers that are as powerful as drugs, without the side effects", www.NaturalNews.com.