Disclaimer

Ik ben geen arts en ik ben geen neuroloog. De informatie over de ziekte van Parkinson op deze website is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Bespreek de informatie, tips en adviezen met je behandelend therapeut of arts. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de informatie doet.


Enzymen en enzymtherapie bij de ziekte van ParkinsonEnzymtherapie


Zelfzorg met enzymen is heel goed mogelijk. Wanneer je ondersteuning wilt bij het gebruik van enzympreparaten, dan kun je (natuur)artsen of therapeuten om advies vragen. Kijk op www.enzymtherapie.nl onder behandeladressen voor een overzicht [1].

In het algemeen wordt aangeraden 30 druppels te verdunnen in een beetje water en deze 15 minuten ’s morgens na het opstaan, voor het ontbijt 1 minuut in je mond te laten "walsen" (zodanig te bewegen de druppels via de slijmvliezen in de mond opgenomen worden). Zelf houd ik het minimaal 5 minuten in mijn mond om de opname te optimaliseren. Wat na het circuleren in de mond overblijft wordt doorgeslikt. Sommige mensen vinden het vies, maar de meeste mensen wennen aan de smaak na verloop van tijd. Mocht je het erg vies vinden, dan kun je er voor kiezen de dosering langzaam op te bouwen. Je kunt dan bijvoorbeeld beginnen met 1 druppel en dit langzaaam opbouwen tot 30 in een tempo, dat bij je past. Deze manier van innemen kan ook toegepast worden wanneer je twijfelt of je er wel tegen kunt of als je tegelijkertiijd ook medicijnen gebruikt. Je kunt er voor kiezen om 1 x daags 30 druppels in te nemen of 2 x daags 15 druppels. Sommigen gebruiken het zelfs voordat ze gaan slapen.

Het doel van de enzymtherapie bij de ziekte van Parkinson is het vitaliseren van het zenuwstelsel en de hersenen door het ondersteunen van enzymen die van belang zijn voor het goed laten functioneren van neurotransmitters. Deze stoffen verzorgen onder meer de prikkeloverdracht naar de spieren. Neurotransmitters zijn: acetylcholine, glutamine en histamine. De bijbehorende enzymen zijn respectievelijk acetyl-CoA-synthetase, glutamine-synthetase en aminoxydase (histaminase).

Atopase bij allergieën

Wanneer histamine niet wordt afgebroken door het enzym histaminase ontstaat er een allergische reactie. Atopase is een enzympreparaat dat enzymatische activiteiten activeert die behoren bij het afweersysteem. Het voorkomt stapeling van en/of overschot aan histamine. Onderzoeken bij patiënten met de ziekte van Parkinson tonen aan dat histamine vaak in te hoge concentraties voorkomt. Atopase bevat de volgende enzymen:
 • Aminoxydase oxideert onder andere histamine
 • Glutaminase verbindt ammoniak aan glutaminezuur. Het ontstane glutamine verlaat na splitsing via de lever en de nieren het lichaam.
 • Allylisothiocyanaat en allysulfide maken de allergiebronnen in veel gevallen onschadelijk en doen zwellingen verdwijnen [2].

Cerebrase voor het zenuwstelsel

Cerebrase ondersteunt de enzymatische activiteiten die behoren bij het autonome en neurohormonale zenuwstelsel en is voor de prikkeloverdracht het belangrijkste preparaat. Cerebrase bevat de volgende enzymen:
 • Succinaat-dehydrogenase en NAD-kinase zijn enzymen die helpen bij de energiehuishouding en bevinden zich voornamelijk in de mitochondriën van de dendrieten van de neuronen en in de lever en spiercellen.
 • Acetyl-Coa-synthetase helpt bij prikkeloverdracht en bevindt zich in de eindmembranenn van de synapsen en eindorganen van het parasympathisch zenuwstelsel en in de levercellen.
 • Glutamine-synthetase helpt bij ontgiften en is actief in de neuronen, de lever en de spiercellen [3].
Cerebrase wordt vaak geadviseerd bij de ziekte van Parkinson. Ik gebruik Cerebrase van Fermentopharm vanaf november 2014, wat ik koop bij de Roode Roos.

Chondrase voor spieren en gewrichten

Chondrase ondersteunt de enzymatische activiteiten die behoren bij het stelsel van spieren en gewrichten of het bindweefselsysteem. Het ondersteunt de bescherming van de zenuwen en de opbouw van het bindweefsel. Chondrase bevat de volgende enzymen:
 • Sulfaat-adenyl-transferase en chondroïtin-acetyl-transferase katalyseren de opname van sulfaatgroepen in het bind- en steunweefsel.
 • Choline-acetyl-transferase synthetiseert acetylcholine; de overdrachtstof van parasympathische impulsen.
 • Katalase is een homoproteïne, dat nagenoeg in alle weefsels aanwezig is [4].
Ik gebruik Chondrase van Fermentopharm vanaf december 2015, wat ik koop bij de Roode Roos.

Enzybios voor het afweersysteem

Enzybios ondersteunt de enzymatische activiteiten die van belang zijn voor het evenwichtig functioneren van het afweersysteem. Enzybios bevat de volgende enzymen:
 • Histaminase en glutaminase verhinderen allergische reacties.
 • Aminoxydase oxydeert histamine.
 • Thyoloxydase beschermt de homeostase van het organisme.
 • Allylisothiocyanaat heet een sterke bacterie-, schimmel- en virusdodende werking [5].

Ik verkoop enzybios op Marktplaats.

Gastrozym

Gastrozym is een breed enzymcomplex met uitsluitend vegetarische enzymen die lang actief blijven, waaronder lipase, protease en amylase. Daarnaast bevat Gastrozym lactase, een bewezen effectief enzym voor de verbetering van lactosevertering bij mensen die daar moeite mee hebben.

Hydrozyme

Hydrozyme van Biotics bevat: vitamine B6, betaïne, glutaminezuur, pepsine, ammoniumchloride, en pancreatine uit de alvleesklier van een varken. Hydrozyme is daarom niet geschikt voor vegetariërs. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.
Hydrozyme

Vasolastica voor het hart- en vaatstelsel

Vasolastica ondersteunt de enzymatische activiteiten die behoren bij het hart- en vaatstelsel. Het bevordert de bloedvoorziening van en naar de zenuwcellen. Zenuwcellen kunnen niet goed functioneren zonder een goede bloedvoorziening. Vasolastica bevat de volgende enzymen:
 • Triacylglycerol-lipase splitst vetzuur af van cholesterol en van de diglyceriden en monoglyceriden, als ze intracellulair door het membraan gekomen zijn.
 • Acyl-Coa-dehydrogenase speelt een cruciale rol bij het oxydatief afbreken van vetzuren in de mitochondriën van de levercellen en voor het in stand houden van een juiste celbekleding van de binnenste laag van de vaatwanden.
 • Aminoxidase regelt de intensiteit en de tijdsduur van vaatconcentraties en daardoor de bloedverdeling in het organisme.
 • Monofenol-monoxygenase werkt in op een aantal monofenolen en proteïnen, die fenolen bevatten. Het inactiveert hogedruk-peptiden zoals vasopressine en angiotonine. Het enzym regelt de intensiteit en de duur van de bloeddrukverhoging onder fysiologische condities [6].
Bij ouderdomsparkinson wordt vaak vasolastica gebruikt in combinatie met cerebrase.

Visase

Visase ondersteunt de enzymatische activiteiten die van belang zijn voor de stofwisseling van het oog. Visase bevat de volgende enzymen:
 • Hexokinase.
 • Glucosamine-kinase.
 • Glucosamine-acetyl-transferase.
 • Sulfaat-adenyl-transferase.
 • Chondroïtine-sulfo-transferase [7].
. Dit zijn enzymen die van belang zijn voor het goed functioneren van de stofwisselingsprocessen in het oog.

Patiëntenvereniging enzymtherapie

De patiëntenvereniging enzymtherapie: www.enzymtherapie.nl heeft een folder uitgegeven over de ziekte van Parkinson en enzymtherapie. Lidmaatschap van deze vereniging kost 11 Euro per jaar (in 2015) en geeft recht op korting bij de bestelling van voedingssupplementen zoals bovenstaande enzymen bij: De Roode Roos.

Bronnen


[1] "Enzymtherapie voor de Ziekte van Parkinson", Patiëntenvereniging Enzymtherapie, Download als PDF.

[2] "Atopase".

[3] "Cerebrase".

[4] "Chondrase".

[5] "Enzybios".

[6] "Vasolastica".

[7] "Visase".